regels & richtlijnen

Omdat we de chatroom graag voor iedereen leuk en gezellig willen houden, hebben wij een aantal regels opgesteld. Regels die eigenlijk altijd al bestaan hebben, maar om het voor iedereen duidelijk te maken, hebben wij ze hier uitgeschreven.

Operators (opsen) zijn er om het chatverkeer te regelen; wanneer er een situatie ontstaat in de chatroom die nadelig is voor de sfeer zal een ops ingrijpen. Volg de eventuele aanwijzingen van een ops altijd op. Het kan zijn dat je het niet mee eens bent met de aanwijzingen en/of acties van een ops, spreek de betreffende ops dan aan in zijn of haar privé/fluister. De ops zal hoe dan ook uiteindelijk een besluit nemen, of je het er nu mee eens bent of niet.

De beslissing van een operator is altijd bindend

BDSM-Jongeren heeft te allen tijde het recht chatters zonder opgave van reden te weigeren.

De regels zijn een leidraad, het is niet zo dat wanneer een situatie niet in deze regels beschreven staat je een opmerking of aanwijzing van een operator dan niet hoeft op te volgen.

Dit een een Nederlandstalige chatroom, praat dus normaal Nederlands. Dat houdt het begrijpelijk voor iedereen. Je kan hier op aangesproken worden.

Het gebruik van de chatroom is op eigen risico. In de chatroom kunnen wij helaas geen 100% veiligheid garanderen. We hebben een team van opsen die proberen alles zo goed mogelijk in de gaten te houden en in goede banen te leiden maar er zullen ongetwijfeld dingen zijn die aan onze aandacht ontglippen. Je kunt en mag altijd in de privé/fluister van alle opsen een situatie melden, zij zullen dan zo snel mogelijk deze situatie beoordelen.

Wanneer je ziet dat regels overtreden worden in de room of wanneer je lastig gevallen wordt door een mede-chatter kun je hier een ops op aanspreken in zijn of haar privé/fluister. De ops zal zo goed mogelijk proberen de situatie op te lossen en in geval van een conflict tussen chatters proberen te bemiddelen. Ga niet zelf voor ops spelen, dit kan de sfeer in de room ernstig benadelen.

Iedereen beleeft BDSM op zijn of haar unieke eigen manier. Probeer mensen in hun waarde te laten, ookal heb jij misschien andere gedachten over dit onderwerp. Benader je mede-chatters altijd op een respectvolle manier.

Leeftijd
Onze volledige organisatie is toegespitst op BDSM-ers in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar. Dit is een keuze die gemaakt is bij de oprichting van BDSM-Jongeren. De minimum leeftijd van 18 jaar wordt ons bovendien ook opgelegd door Chatnertwerk waar wij onze chatroom ondergebracht hebben, dit omdat onze room 18+ georienteerd is vanwege de onderwerpen (sex in het algemeen en BDSM) die er besproken worden.

Chatters die jonger zijn dan 18 jaar (maar wel ouder dan 16 jaar) kunnen gebruik maken van de chatroom op http://www.samarium.nl
Chatters die ouders zijn dan 36 jaar kunnen gebruik maken van onze samenwerkingspartner #bdsm-huiskamer welke ook te vinden is op Chatnetwerk.

We hebben een uitzonderingsregel op de maximumleeftijd van 35 jaar; wanneer jouw (speel-) partner ouder is dan 35 en jij wel binnen onze leeftijdsgrenzen valt. Alleen dan is jouw partner ook welkom in onze room en ook op onze meetings. Mocht jij niet in onze chatroom chatten, dan is je oudere partner helaas niet welkom.

Nickname
We waarderen het enorm wanneer je 1 nickname aanhoudt. Een enkele keer van nickname veranderen is acceptabel, maar regelmatig veranderen van nickname is storend en verwarrend voor de opsen en je mede-chatters. Wanneer je je nickname verschillende keren op korte termijn verandert kun je hierop aangesproken worden door een ops.

Clonen
Clonen zijn niet toegestaan en je mag niet vaker dan 1x ingelogd zijn op de chat. Je computer thuis op afk zetten en dan met je mobiel inloggen zal ertoe leiden dat de client die idle is gekickt wordt. De enige uitzondering die wij hierop maken is wanneer (speel-)partners van elkaar vanaf hetzelfde IP inloggen.

Discriminatie
Elke vorm van discriminatie waaronder maar niet beperkt tot racisme, anders geaardheid, anders valide, is niet toegestaan. Dit geldt zowel voor kwetsende nicknames, idents, hostnames, boodschappen en elke andere vorm van uiting.

Ongevraagd prive
Het is niet toegestaan zomaar ongevraagd iemand in zijn of haar privé/fluister aan te spreken. Vraag dit altijd eerst in de room aan de chatter waarmee je een privé gesprek wilt aangaan. Wanneer je betrapt wordt op ongevraagd privé/fluisteren loop je het risico uit de room gekickt te worden. Bij blijvend hinderlijk overtreden van deze regel volgt een ban.
Wanneer iemand ongevraagd jouw privé/fluister induikt kun je dit aangeven in de room met het commando !fl (nickname). Je kunt ook altijd een ops aanspreken, deze zal dan de fluisteraar aanspreken op zijn of haar ongewenste gedrag.

Privé-info
Wees voorzichtig met het openbaar maken van privé-informatie in de room. De opsen zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. De opsen staan ook niet in voor ruzies welke ontstaan in de privé /fluister tussen chatters. De opsen kunnen deze gesprekken immers niet volgen. Mocht je veel hinder ondervinden van een mede-chatter op persoonlijk vlak dan kun je altijd het /ignore (nickname) commando gebruiken. Je kunt wel een ops aanspreken bij problemen in de privé sfeer zodat het opsen team van de situatie afweet en we eventueel in de room extra waakzaam kunnen zijn.

Chatlogs
Het copy-pasten van chatlogs op een (semi)-openbare plaats is niet toegestaan en kan leiden tot een permanente ban.

Spam
De volgende zaken vallen onder de noemer spam;

 • Het gebruik van een andere kleur om te chatten dan de standaard kleur.
  Dit vanwege de verschillende chatclients (mIRC, Xchat) die gebruikt worden door de opsen en chatters; wanneer je exotische kleuren gaat gebruiken om jouw tekst wat meer op te laten vallen komt dit de leesbaarheid in deze clients niet ten goede.
 • Draaideuren (steeds in- en uitloggen, al dan niet op eigen initiatief).
 • Grote hoeveelheden tekst copy-pasten in de room.
 • Algemeen sfeer bedervend gedrag (trollen).

Je kunt voor deze zaken aangesproken worden door een ops, gekickt worden en uiteindelijk bij veelvuldig spammen een permanente ban krijgen.

Idle-time
We beschouwen de volgende situaties als Idle.

 • Chatters die enkel inloggen in de room, maar weinig tot nooit participeren (lees actief mee-chatten), kunnen hierop aangesproken worden door een ops. Wanneer dit veelvuldig gebeurd kan dit leiden tot een permanente ban.
 • Als je even weg gaat, away from keybord, verander dan je nick naar bijvoorbeeld nick|afk of nick|soms. Dan is het duidelijk voor je medechatters dat je er even niet bent maar nog wel terug mee zult komen chatten op een later tijdstip.
 • Wanneer je langer dan 4 uur idle bent in onze room kan een operator besluiten je te kicken.
 • Anti-idle messages en scripts kunnen leiden tot een kick en bij herhaling tot een permanente ban.
 • Auto-rejoin na een kick heeft altijd een al dan niet tijdelijke ban tot gevolg.

Maatregelen bij overtreden van de regels
Chatters zullen in eerste instantie aangesproken worden op ongewenst en/of hinderlijk gedrag. Wanneer hier door de chatter geen gehoor aan wordt gegeven kunnen de opsen besluiten de chatter een aantal keer te kicken.
Bij herhaaldelijk ongewenst en/of hinderlijk gedrag volgt een al dan niet tijdelijke ban.
Chatters die herhaaldelijk en/of opzettelijk de regels overtreden zullen geen waarschuwingen meer krijgen maar meteen een al dan niet permanente ban.

Wij wensen je heel veel chatplezier!

Ga naar de chat.